Aktivitets- og træningscenter

Aktivitetscentret tilbyder forskellige former for aktivitet og samvær med udgangspunkt i beboernes interesser, ønsker og behov.
Aktiviteterne foregår i aktivitetscentret, i boliggrupperne eller ude af huset.
Der udarbejdes hver måned et aktivitetsprogram, som hver beboer modtager.
Vi er så heldige, at vi har en gruppe af frivillige hjælpere, som tager del i de mange aktiviteter og arrangementer.
Aktivitetscentret er også omdrejningspunktet for flere traditioner som for eksempel forårsfest og høstfest, julemarked m.m.
Et par gange om ugen er der tilbud om stolegymnastik.
Visiterede beboere tilbydes vedligeholdelses- og genoptræning ved fysioterapeuten.
Træningen kan foregå i træningslokalet, i boliggruppen eller ude af huset, men altid i et samarbejde med beboeren, fysioterapeuten og øvrige medarbejdere.