Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet repræsenterer beboere, deres pårørende samt brugere af dagcentret og er således talsmænd for disse for at sikre en åben dialog og samarbejde på centret.

Formålet er at sikre beboerne, deres pårørende og brugere af dagcentret størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen og driften af centrets generelle tilbud.

Bruger- og pårørenderådet vælges af og blandt beboerne og deres pårørende, samt brugerne af dagcentret. Det tilstræbes, at hver boliggruppe er repræsenteret. Valget foregår på den årlige generalforsamling i januar måned.