Medarbejdere

For at imødekomme de forskellige behov er der ansat medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

I boliggrupperne er der social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter som varetager alle opgaver i grupperne.

Desuden er vi praktiksted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever samt praktiksted for personer i jobtræning eller arbejdsprøvning.

Vi har ansat forskellige faggrupper som udfører selvstændige opgaver samt fungerer som rådgivere og vejledere for det øvrige personale. Der er således ansat en fysioterapeut, en sygeplejerske, en ernæringsmedarbejder og en aktivitetsmedarbejder.

Endvidere er der ansat to administrative medarbejdere samt en husassistent.