OK-Fonden

OK-Fonden er en non-profit fond og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser. Vi arbejder for at forbedre forhold og livskvalitet for ældre, handicappede og svage grupper i bredeste forstand.

Retten til at leve godt

Det er OK-Fondens vision, at livet skal leves - hele livet. Vi synes, at det bør være en menneskeret at kunne arrange sig i hverdagen og gøre sin tilværelse så behagelig, som man nu ønsker det og har ressourcer til.

Derfor arbejder vi på generelt at skabe bedre forhold og større livskvalitet. Vores indsatser gælder ikke mindst de grupper af ældre eller handicappede mennesker, som ikke blot søger velfungerende fysiske rammer, men også ønsker sig en større vifte af omsorg, pleje og assistance inden for rækkevidde.

Men OK-Fonden har også tilbud om et attraktivt ældreliv for raske seniorer, som måske blot ønsker at trække sig tilbage fra arbejdet og parcelhuset, og dermed så småt er parate til nye fællesskaber.

OK-Fondens formål, vision og værdier:

Vi arbejder for at opfylde visionen og formålet ud fra fem centrale værdier;

"Vi ønsker at være velkomne"
Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem.
Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid
"Vi vil levere kvalitet"
Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats
"Vi går ikke i takt"
Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau, og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav
"Vi er uhøjtidelige"
Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet
"Vi synes, at familien er et aktiv"
Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres

OK-Fonden driver i dag 16 plejehjem, psykiatriske centre og hospice, samt en række ældre- og seniorbofællesskaber med tilsammen godt tusinde boliger fordelt over hele Danmark. Som en fond med et almennyttigt formål skal vi ikke tjene penge til os selv eller andre, men kan koncentrere os om løbende at forbedre vore tilbud til de mennesker, som deler visionen om at leve livet - hele livet.

Historie
OK-Fonden blev oprindelig stiftet af Arne Ginge med det formål at støtte oprettelsen og videreførelsen af OK-Klubber i Danmark. Skønt OK-Klubberne i dag drives uafhængigt af OK-Fonden, er der dog stadigvæk et nært bånd og samarbejde via Landsorganisationen af OK-Klubber i Danmark.

Gennem de år OK-Fonden har eksisteret, er Fondens aktiviteter blevet betydeligt udvidet inden for områderne: omsorg og pleje af ældre og handicappede; nybygning, ombygning og administration af almene plejeboliger, almene ældreboliger, almene ældrevenlige andelsboliger, ustøttede ældrevenlige boliger og almene seniorbofællesskaber.

Ledetråden i OK-Fondens virke er kvalitet og ikke profit. Vi lægger vægt på, at vores arbejde sker i gensidig respekt og tillid, og vi ønsker at fremstå som en seriøs og ordholden samarbejdspartner. I OK-Fonden arbejder vi hele tiden på at forny og tilpasse vore aktiviteter, så de følger behovene inden for vore virkefelter.

Fondens daglige ledelse varetages af Paul Erik Weidemann, som er direktør for både OK-Fonden og OK-Fondens datterselskaber.

Vi er ikke bundet af politiske eller religiøse særinteresser, og har ikke til formål at skabe formue.

Protektor for OK-Fonden og dennes selskaber er Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.