Værdigrundlag

På OK-Plejecentret Dreyershus arbejder vi ud fra to værdigrundlag.

Overordnet tager vi udgangspunkt i OK-Fondens værdigrundlag. Se her.

Derudover er der formuleret et værdigrundlag for OK - Plejecentret Dreyershus:

Værdigrundlaget omfatter værdier og forhold for beboere, beboernes familie og venner, ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere i øvrigt.

Værdigrundlaget er udgangspunktet for udarbejdelse af regler og retningslinier, jobprofiler m. v.

   

                               DER UDVISES VÆRDIGHED OG RESPEKT.

Det sker ved, at :

- den selvstændige bolig bevares og det er muligt at fortsætte sit hidtidige privatliv.

- vi tager hensyn til hinanden og viser forståelse for forskellig måde at være og leve på.

- vi udviser venlighed og imødekommenhed med god takt og tone.

- vi har indfølingsevne og situationsfornemmelse.

- vi yder etisk pleje og omsorg.

   

                              SAMARBEJDET BYGGER PÅ ÅBENHED OG ÆRLIGHED.

  Det sker ved, at :

- vi samarbejder i en åben og ærlig dialog.

- vi er gode til at lytte og tale med hinanden.

- vi har en positiv udstråling og en konstruktiv tilgang til at få hverdagen til at fungere.                

- vi lægger vægt på at sige tingene som de er. Ubehagelige og svære ting siges nænsomt.

     

                              DER ER RART OG TRYGT I EN GOD ATMOSFÆRE.

  Det sker ved, at :

- der er plads til privatliv.

- der er altid hjælp i umiddelbar nærhed i de vågne timer ( kl. 07.00 til 22.00 ) på såvel hverdage som søn- og helligdage.

- der er et hjemligt og genkendeligt miljø, hvor vi er tæt på hinanden i alle hverdagens gøremål.

- beboernes familie og venner indgår naturligt i hverdagen.

- måltiderne giver oplevelser og mulighed for samvær.

- fællesskab skabes ved at gøre tingene sammen og have fælles oplevelser.

- der er hurtig og nødvendig hjælp og tilsyn i nattetimerne.                                                                           

         

                             DER OPLEVES KVALITET OG UDVIKLING

 Der sker ved, at :

- alle er godt informerede.

- alle føler sig velkomne.

- højtider og traditioner følges og fejres.

- alle oplever eller tager del i en almindelig hverdag med alle dens gøremål.

- beboerne har mulighed for at dyrke interesser og få oplevelser, som de sætter   pris på.

- der er plads til impulsive handlinger.

- det er et rent og pænt sted.

- aftaler bliver holdt.

- beboerne får ydelser i forhold til funktionsvurdering og kvalitetsstandarder.

- personalet udviser venlighed og er imødekommende.

- der er et højt fagligt niveau.